НОИ икономисал над 65 млн. лв.

Пенсиите са се увеличили с 0,7% за една година, сочи отчета на институцията

124 ~ 1 мин. четене

Разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите девет месеца на годината са с 65,6 млн. лв. по-малко от планираното. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към месец септември 2012 г. Общите разходи за периода възлизат на 6.262 млрд. лв., което е икономия от близо 1% спрямо предварително направените разчети.

Най-голяма икономия е реализирана при разходите за пенсии, където са спестени 49,9 млн. лв. Реализирани са икономии и при краткосрочните обезщетения – при обезщетенията за майчинство е отчетена икономия в размер на 24,0 млн. лв., а при паричните обезщетения за безработица – 3,8 млн. лв. Повече от планираните разходи са направени при паричните обезщетения за временна неработоспособност – 23,9 млн. лв. над плана.

Средната пенсия на пенсионер за осигурителен стаж и възраст за първите девет месеца на тази година е 294,55 лв. или с 0,7% повече спрямо същия период на миналата година. Средномесечното начислено обезщетение за безработица за периода януари - септември тази година е 255,57 лв., което е с 1,6 на сто повече в сравнение със същия период на 2011 г.

По отношение на приходите е отчетено неизпълнение от 1%, или 29.2 млн. лв. спрямо плана към месец септември 2012 г. Според предварителния отчет за деветмесечието на годината в Бюджета на ДОО са постъпили 2.814 млрд. лв. осигурителни приходи, което представлява 72,6% изпълнение на плана за годината.

Подкрепи Economic.bg