Над 125 млн. евро за е-услуги

Средствата са по "Подкрепа за ИКТ политики" на рамковата програма "Конкурентоспособност и иновации" на Европейската общност (2007-2013 г)

Проекти за над 125 млн. лв. за предоставянето на електронни услуги от институциите са финансирани от Седмата конкурсна сесия "Подкрепа за ИКТ политики" от Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" на Европейската общност (2007-2013 г). Данните на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) сочат, че проектите за здравеопазване и е-услуги са с най-голям бюджет в конкурс. Общата стойност на финансирането за всички дейности е 125.7 млн. евро.

Най-голям бюджет - 39 млн. евро е предвиден за "ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване". За "Цифрово съдържание, отворени данни и креативност" ЕК е определила бюджет от 36 млн. евро. Темата подкрепя предоставянето в цяла Европа на продукти и услуги, базирани на висококачествено цифрово съдържание.

Бюджет от 32.5 млн. евро е предвиден за "Електронни обществени услуги, базирани на облак и интелигентни градове". Тази тема подкрепя изпълнението на Плана за действие на ЕК за е-Правителство; Цифровата програма за Европа в частта за постигането на т. нар. интелигентна мобилност и Стратегията на ЕК за развитие и използване на "облачните" технологии.

"Отворени цели за иновации и други действия" е с бюджет от 11.2 млн. евро, а за "Сигурни електронни услуги" са осигурени 7 млн. евро.

Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 май 2013 г.

Коментари: 0