Надзорът даде разрешение за нови три взаимни фонда

"Синтетика" АД вече е на крачка от листването на Българска фондова борса

Автор: Атанас Христов

Три нови взаимни фонда ще се появяват на пазара у нас, след като Комисията за финансов надзор (КФН) даде разрешение за организацията и управлението им на две дружества, става ясно от последните решение на финансовия регулатор.

"Астра Асет Мениджмънт" АД получи разрешение да организира и управлява два договорни фонда - "Астра Енерджи" и "Астра Ценни Метали". "ДСК Управление на активи" АД от своя страна вече може да организира и управлява колективната инвестиционна схема "ДСК Алтернатива". Финансовият надзор вписа и трите договорни фонда в публичния регистър и потвърди проспект за публично предлагане на дялове им.

Холдинговото дружество "Синтетика" АД вече е на крачка от листването на Българска фондова борса, след като компанията получи потвърждение на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на компанията. Емисията 3 млн. лв., разпределена в същия брой книжа с номинал 1 лв.

Облигациите на "Индустриален холдинг България" АД да бъдат вписани, реши още регулаторът. Емисията е от 299 998 дългови книжа с номинална и емисионна стойност 100 лв. за облигация.

Коментари: 0