Наемодателите ще подават нова данъчна декларация

Декларирането на дохода от наем ще става три пъти годишно

3602 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Физическите лица, които отдават помещения под наем на други физически лица ще имат ново задължение. Те ще трябва да декларират дължимите авансови вноски в нова декларация, която се подава от началото на тази година.

Декларирането ще става три пъти годишно - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода от наем. Както и до сега, годишният данък се определя в годишната данъчна декларация, която наемодателите представят пред НАП до края на април 2014 г.

Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, също ще декларират годишно доходите до края на април 2014 г., но те не са длъжни да подават в НАП новия формуляр. Задължението е на платеца на дохода. Облекчението за фирмите-наематели на недвижими имоти на физически лица е, че през тази година те няма да издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица за всеки месец, а само веднъж годишно.

От НАП припомнят, че гражданите с 50 и над 50% намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната от тях годишна сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи.

Подкрепи Economic.bg