„Нилана” ще покрива дълга на „Хлебни изделия”

Хлебозаводът в Подуяне има трайни проблеми с обслужването на облигациите си

4151 ~ 2 мин. четене
Автор: Мирослав Иванов

Нова компания се подреди в списъка от дружества, които има траен проблем с обслужването на облигациите си. След като този проблем беше позабравен от в последната година, „Хлебни изделия Подуяне” изпадна в състояние да не може да си плаща и това наложи банката довереник по облигациите ОББ да поиска да започна изпълнение на обезпеченията.  А това означава дружеството и неговият гарант – „Нилана” да бъдат обявени в несъстоятелност и активите им да бъдат разпродадени от съдебен изпълнител. Това предвиждат и точките от предварителния дневен ред на провелото се общо събрание на облигационерите на  , „Хлебни изделия Подуяне”.

На самото събрание обаче пълномощник на „Нилана” е предложил към разпродажби да се премине ако до 14 септември не бъдат изплатени всичките дължими 210 хил. евро , а до 30 септември се направи особен залог на всички предприятия от групата на „Нилана”. Това са „Хлебни изделия Подуяне”, „Нилана”, „Хлебни изделия – Княжево” и „Чехия консулт”.

До 10 октомври пък трябва да бъде учредена първи по ред ипотека на всички недвижими имоти на „Хлебни изделия – Княжево”. Ако пък дъщерното дружество „Чехия консулт” продаде свой имот – парцел, който е отреден за строеж на супермаркет в квартал „Гевгелийски”, то се задължава да преведе 1 млн. евро по сметките на банката довереник ОББ.

Решението за новите условия по емисията дълг е прието с минимално предимство при гласуване.  „Хлебни изделия Подуяне” на няколко пъти пропускаше срока за погасяване на задълженията си по корпоративния дълг, листван на БФБ. До този момент обаче компанията успяваше да се вмести плащането в 30-дневни срок, който се позволява като закъснение от закона. Последното плащане обаче беше просрочено с повече от допустимия срок, което предизвика и желанието на ОББ да започне изпълнение на обезпеченията.

Подкрепи Economic.bg