Нови 117 млн. лв. лоши кредити към края на юни

Потребителските заеми нарастват с 91 млн. лв. през второто тримесечие, привлечените депозити общо намаляват с 461 млн. лв.

84 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

През второто тримесечие на 2013 г. в банковата система са натрупани нови 116.59 млн. лв. лоши кредити. Данните на Българска народна банка (БНБ) сочат, че в края на юни експозициите с просрочие над 90 дни в брутните кредити (без тези за кредитни институции) достига 17.09%. При отпуснати общо 57.64 млрд. лв. брутни заеми, лошите кредити са 9.85 млрд. лв.

В края на март общите брутни кредити бяха 57.53 млрд. лв., а лошите заеми имаха дял от 16.92% в брутните кредити, или 9.73 млрд. лв.

Общо отпуснатите брутни кредити са се повишили със 109.95 млн. лв., като увеличението е повлияно предимно от нарасналия обем на експозициите на дребно - със 78 млн. лв. През април е обърната тенденцията при потребителските заеми, като в рамките на тримесечието те вече нарастват с 91 млн. лв. При жилищно-ипотечните кредити е отчетена разнопосочна динамика - намаление през април и май и слаб растеж през юни, като общо за периода те се свиват с 13 млн. лв. Корпоративните заеми се увеличават с 54 млн. лв., сочат данните на централната банка.

В края на юни депозитите в банковата система са 71.2 млрд. лв. Увеличението на привлечения ресурс през май и юни не успява да компенсира регистрирания спад през април и общо за тримесечието е отчетено намаление с 461 млн. лв.

Спрямо март привлечените средства от кредитни институции са по-малко с 566 млн. лв., а тези от институции, различни от кредитни - с 291 млн. лв. Депозитите от граждани и домакинства продължават да нарастват (с 360 млн. лв.), но темпът им на растеж от 1% е по-нисък от този през първото тримесечие.

Подкрепи Economic.bg