Нови 2 милиона по програма "Рибарство"

Парите ще се използват за създаване на мидена ферма и за нарязване на кораб за скрап

 

Два нови договора на обща стойност 2 291 525 лв. се подписаха между ИАРА и бенефициенти на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Риболовен кораб БЧ 5285 на компанията „Дионисполис фиш” ЕООД от гр. Балчик ще бъде нарязан за скрап по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”. Калкулираната премия по договора е 135 044 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 130 282 лв.

Риболовният кораб е с обща дължина 14,20 м., произведен е преди 19 години и е с тонаж 16,94 БТ. Плавателният съд е оборудван с риболовни уреди в т.ч. пелагични тралове и хрилни мрежи.

Ферма за култивиране на черна мида ще бъде изградена от компанията „Био аква ферм” ЕООД от гр. Бургас по мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата”. Общата стойност на договора е 2 156 481 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 293 888 лв.

Проектът предвижда да се изгради мидена ферма по нова и интелигента система на отглеждане на норвежката фирма „Смарт фарм”. Инвестицията ще бъде разположена в северния Несебърски залив, местност Юрта. Технологията е иновативна, отличаваща се с висока конкурентноспособност, заради ниската себестойност на произвежданата продукция и в пъти по-голям добив на единица площ. Другата уникална характеристика на този вид технология е, че събирането на готовата продукция става посредством „мулти машина”, която извършва три операции: почистване на мидите, контрол на гъстотата с цел осигуряване на оптимални условия за растеж  и събирането на готова продукция.

От  „Био аква ферм” ЕООД предвиждат през първата година от производствената им програма да бъдат произведени 100 тона черна мида.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. След приключването му бенефициентът ще осигури 2 нови работни места.

 

Коментари: 0