ОИСР ще се бори с данъчните злоупотреби

Широкообхватен план за действие е изготвен в отговор на критиките срещу ниските данъци, плащани от някои мултинационални компании като Google

Планове за актуализация на националните данъчни закони, които са "повратна точка в историята на международното сътрудничество в областта на данъчното облагане", бяха представени в петък по време на срещата на финансовите министри на Г-20 в Москва, съобщава Financial Times.

Широкообхватният план за действие е изготвен от базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в отговор на критиките срещу ниските данъци, плащани от някои мултинационални компании като Google. Очакванията са, че така ще бъдат намалени измамите с данъчното облагане.

"Международните данъчни правила, много от които датират от 1920 година, гарантират, че компаниите не заплащат данъци в две страни. Сега обаче тези правила се използват за злоупотреби от бизнеса с обратна сила", заяви генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия. Според организацията приходът от данъци трябва да се равнява на икономическата активност, която генерира.

Усилията за преструктуриране на международните правила за данъчно облагане са шанс да се избегне глобален данъчен хаос, който може да доведе до едностранни действия от страна на отделните правителства, смятат от ОИСР.

Освен страните-членки обаче ще бъдат поканени Индия и Китай в реконструкцията на правилата на равни начала. Според експертите това може да е последната възможност за ОИСР да упражни достатъчно влияние върху международната данъчна система и да се постигне глобално съгласие.

Коментари: 0