Обновяват 5 общински болници с европари

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4.907 млн. лв.

Пет общински медицински центъра ще бъдат създадени в общините Генерал Тошево, Тервел, Котел, Годеч и Малко Търново.

Изграждането им ще бъде финансирано по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Те ще бъдат реализирани с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4.907 млн. лв.

Утре министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще присъства на официалното подписване на договорите по схема „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали".

Коментари: 0