Офисите на НАП отворени до последния клиент

Последен шанс да подадем декларация и да платим данъците

Офисите на Националната агенция за приходите (НАП) днес ще работят докато има чакащи в салоните, тъй като е последният ден за подаване на годишните данъчни декларации за доходите.

От приходната агенция предупреждават гражданите, че ако са решили да подават декларацията си в офис на НАП днес, може да им се наложи да чакат на опашки. За това от приходното ведомство съветват клиентите си да използват всички възможни начини за подаване на своите документи.

Формулярите си клиентите на агенцията могат да подадат по пощата с обратна разписка, срещу входящ номер в определени пощенски станции, по интернет, подписани с електронен подпис, както и на място в офиса на агенцията по постоянен адрес.

През тази година за първи път данъкът ще може да бъде платен в последния възможен ден. Условието обаче е сумата да постъпи по сметките на НАП до края на следващия работен ден. Досега задължените лица трябваше да платят дължимото до деня, в който изтича срокът за подаване на декларации.

За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Консултации за попълването, декларирането и внасянето на данъци гражданите могат да получат по телефона на информационния център 0700 18 700, на цената на един разговор от цялата страна. Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, банковите сметки и кодовете за вид плащане е публикувана на интернет страницата на НАП www.nap.bg.

 

Коментари: 0