Отчуждават имоти за реконструкцията на Е-79

Министерски съвет извади от списъка на отчуждените имоти терени в землищата на селата Мало Бучино и Големо Бучино

Министерски съвет прие решение за отуждаване на имоти и за изграждането на първокласния път между Даскалово и Дупница. Терените се намират в общините Перник и Радомир.

Отчуждителната процедура ще бъде финансирана от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Взетото днес решение може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Министерският съвет измени също така своето решение от тази година за отчуждаване на имоти и части от имоти, необходими за изграждането на АМ „Люлин“. С промяната от списъка на отчуждените имоти се изваждат терени в землищата на селата Мало Бучино и Големо Бучино. Причина за това е, че те попадат в охранителната зона на реконструираната част от газопроводното отклонение за Перник и съгласно нормативната уредба по отношение на тях трябва да бъде въведен само ограничителен режим на застрояване, а не и принудително отчуждаване.

С друго свое решение кабинетът даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продаде два свои имота. 

Първият имот, предназначен за спортна и развлекателна дейност, се намира в Сливен. Заради липса на средства той се амортизира, като в същото време дружеството плаща за него данъци и такси и прави разходи за охрана. Имотът ще бъде продаден на търг с тайно наддаване и при първоначална цена, определени от независим оценител.

Аналогичен е случаят с другия имот – част от гаражно-складова база с ремонтна работилница в Кърджали. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по цени, определени от независим оценител.

Приходите от сделките ще се използват за подобряване финансовото състояние на дружеството и за реформирането му, гласи правителственото решение.

Коментари: 0