Отварят офертите за електронно правителство

15 фирми подадоха документи в търга, всяка от тях може да спечели само една от петте конкурсни позиции

6646 ~ 1 мин. четене

Ценовите оферти на участниците в обществената поръчка с предмет: „Развитие на административното обслужване по електронен път” ще бъдат отворени утре в присъствието на кандидатите за изпълнители.Това съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проектът е с бюджет 18 млн. лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Петнадесет фирми и консорциуми подадоха оферти за участие в най-големия търг за дейности, свързани с ускоряване на електронното правителство.

Конкурсната документация беше разделена на 5 обособени позиции: 1. „Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на електронното правителство"; 2. „Реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация"; 3. „Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация"; 4. „Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации"; 5. „Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване".

Според условията на тръжната документация една фирма може да спечели само една обособена позиция.

 

Подкрепи Economic.bg