Парите в обращение достигнаха 8.27 млн. лв.

Намалява делът на банкнотите от 10 и 20 лв., увеличават се тези от 100, 50, 5 и 2 лв.

6518 ~ 2 мин. четене

В края на март тази година парите в обращение са достигнали 8.27 млн. лв, съобщиха от Българската народна банка (БНБ).

За една година стойността им отбеляза нарастване, което спрямо края на март 2011 г. е в размер на 618.2 млн. лв., или 8.08%.

През първото тримесечие на годината парите в обращение намаляват с 463 млн. лв., или с 5.30%, което е с 2.59 процентни пункта по-ниско от намалението им за същия период на 2011 г. В края на първото тримесечие делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.82%, като спрямо края на 2011 г. той е намалял с 0.12 процентни пункта. За едногодишен период е отчетено нарастване от 0.02 процентни пункта.

В края на март 2012 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.11%. През първото тримесечие той е нараснал с 0.12 процентни пункта, а за едногодишен период е намалял с 0.02 процентни пункта.

Към 31 март тази година общата стойност на банкнотите в обращение е 8.085 млн. лв.

В края на първото тримесечие на годината в обращение са 299.2 млн. броя банкноти, което е с 20.0 млн. броя, или с 6.28% по-малко в сравнение с края на предходната година.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение e нараснал с 13.5 млн., или с 4.74%, при намаление от 0.76%, отчетено за периода март 2010 г. – март 2011 г. За едногодишен период стойността на банкнотите в обращение е нараснала с 606.3 млн. лв., или с 8.11%, при нарастване от 2.21% за същия период на предходната година.

Намалява делът на банкнотите от 10 и 20 лв. - съответно с 0.35 и 0.61 процентни пункта. Нараства обаче делът на банкнотите от 100, 50, 5 и 2 лв. - съответно с 0.84, 0.06, 0.03 и 0.03 процентни пункта.

С най-голям дял в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2012 г. е банкнотата от 20 лв. (32.35%), като в края на март 2012 г. в обращение са 96.8 млн. броя банкноти.

Подкрепи Economic.bg