Павлова: Преговаряме за €2.4 млрд. за периода 2014 - 2020 г.

Според регионалния министър има огромен потенциал за развитието на туризма

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Ще преговаряме с Европейската комисия (ЕК) за 2.4 млрд. евро инвестиции по ОП „Регионално развитие" за периода 2014 - 2020 г. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, по време на семинар на групата на ЕНП в Комитета на регионите на тема „Големите градове - генератор на растеж, икономическо развитие и конкурентоспособност в регионите".

Според Павлова приоритети за следващия програмен период са устойчивото градско развитие (инвестиции в енергийна ефективност, градска среда, транспорт, здравна инфраструктура), държавна инфраструктура (училища, болници, социална инфраструктура), развитие на туризма (туристически атракции), развитие на регионални пътища (от първи, втори и трети клас, пътища за свързаност между градовете, европейските транспортни коридори), превенция на риска.

По думите на Павлова България има огромен потенциал за развитие на туризма.

Коментари: 0