Печалбата на "Монбат" расте над 3 пъти за полугодието

Силен ръст отчитат и продажбите на дружеството - с 40.8% на годишна база до 108.7 млн. лв.

Печалбата на акумулаторния производител "Монбат" АД е повиши над 3 пъти през първото полугодие на тази година спрямо съпоставимия период на 2012 г., сочат данните в неконсолидирания отчет на компанията. Положителният финансов резултат на "Монбат" нараства до 9.2 млн. лв., а в края на юни миналата година печалбата беше 2.71 млн. лв.

Силен ръст отчитат и продажбите на дружеството - с 40.8% на годишна база до 108.7 млн. лв. за януари-юни 2013 г. Общите приходи на акумулаторния производител се повишават до 110.7 млн. лв. Ръстът спрямо отчетения оборот от 77.6 млн. лв. за полугодието на миналата година е 42.6%.

Преди малко повече от седмица "Монбат" съобщи, че консолидираните нетни приходи от продажби на дружествата от икономическата група на компанията са се повишили с 32% до 114.31 млн. лв. За януари-юни 2013 г. печалбата на икономическата група преди облагане с данъци е 9.92 млн. лв., като положителният финансов резултат се повишава с 63% на годишна база.

Коментари: 0