Поскъпват таксите за 32 общински услуги

Двойно по-висок ще стане входът за Зоологическата градина в столицата

Повишаването на цените на 32 административни услуги и въвеждане на нови предлагат от Столичната община.Промените ще бъдат обсъждани следващия месец и вероятно ще влязат в сила през юли. 

Предлага се увеличаването на срока за разсрочване или отсрочване на по-големи от 30 хил. лева задължения за местни такси към общината. Сега такива задължения могат да се отсрочват само за година. 

Предлага се да се коригира и Наредбата за крайния срок за плащането на първата вноска за такса за битовите отпадъци, която досега беше 31 март и не съвпадаше със срока за 5-процентна отстъпка за данък "сгради", която се дължи до 30 април. Срокът за първата вноска също става 30 април, предвижда предложението. 

Двойно по-висок става и входът за Зоологическата градина в София. За деца от 3 до 18 години той ще е 2 лева, а за възрастни - 4 лева. Пенсионерите и лицата с увреждания ще влизат срещу 1 лев. Въвеждат се билети за групови посещения, които ще са за над 15 лица. При тях билетът за деца ще е 1 лев, а за възрастни - 3 лева. Срещу 50 лева ще може да се купи абонаментна карта за зоопарка за една година.

Предлага се създаването на нова административна услуга - издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес, за която ще се плаща по 3,50 лева. 

За издаването на копие от кадастрален или регулационен план за изготвянето на проект за поставянето на преместваемо съоръжение ще се събират по 20 лева, което ще е нова такса. С 50 процента по-скъпо ще е издаването на скица от кадастралния план в урбанизирана територия. По 15 лева на имот ще се събират от дирекция "Общинска собственост" за издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, юридически и физически лица. 

Дубликатите на разрешително за таксиметрова дейност в София ще струват от 20 до 50 лева - в зависимост от това за кой път се издават. 

Повишава се таксата за съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането, проекти за подробни устройствени планове или техните изменения, преместваеми съоръжения, реклами и светофарни уредби само от дирекция "Транспорт" на общината. 

С предложените промени в наредбата се въвеждат двойно по-високи стойности на пропуските за влизането по изключение в центъра на товарни автомобили и строителни машини до 30 тона. Досега за всяка се заплащаха по 20 лева, а предложението е да се плащат по 40 лева на месец.

Коментари: 0