Отчуждиха частни имоти за линията Пловдив – Свиленград

Три общини получиха сгради за развитие на местни дейности

Правителството отчужди имоти и части земи частна собственост за реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив – Свиленград. Имотите ще служат и за оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч., съобщиха от правителствената пресслужба. Решението е свързано с реализирането на фаза 1 от проекта Крумово – Първомай.

Имотите са земеделски земи и се намират в землищата на селата Поповица и Селци и на град Садово. Финансирането на процедурата по отчуждаване се осигурява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Решението на кабинета може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Освен това правителството реши да даде на общините Казанлък, Варна и Айтос правото на собственост и на управление върху имоти, които ще използват за развитие на местни дейности.

Общинарите в Казанлък ще разполага със сградата на бившето помощно училище „Димитър Андреев” и на допълнителните постройки към него. Варна получи правото на управление върху защитно съоръжение, което е част от историческия паметник „Погребите” в града.

Сградата на помощно училище „Д-р Петър Берон” в Айтос беше предоставена безвъзмездно на общината, след като правителството реши да отнеме правото на управление от Регионалния инспекторат по образованието в Бургас.

Коментари: 0