Потребителското доверие намалява през октомври

Продължава да се чувства повишаване на цените през последните 12 месеца

124 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

През октомври 2013 г. индексът, който измерва доверие на потребителите намалява с 0.9 пункта спрямо нивото от юли. Понижението се дължи изцяло на песимизма сред градското население, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Потребителите са на мнение, че няма положителна промяна във финансовото състояние на техните домакинства през последните 12 месеца. Оптимизъм за следващите 12 месеца имат само живеещите в селата, докато населението в градовете е малко по-песимистично настроено.

Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца се подобрява - увеличение на балансовия показател с 2.1 пункта. Прогнозите им за следващите дванадесет месеца са също по-благоприятни.

Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани от предходната анкета. Инфлационните им очаквания за следващата година са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца преобладават предвижданията, че тя ще продължи да се увеличава.

През октомври по-голямата част от потребителите оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване. Последната анкета отчита и леко влошаване на общата оценка да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба в настоящата ситуация.

Потребителите продължават да регистрират отрицателната си нагласа и по отношение на извършването на разходи за "покупка на кола", за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.

Подкрепи Economic.bg