Потребителското доверие в България намалява

Нагласите на населението са, че икономическата ситуация не е подходяща за спестяване

Потребителското доверие в България намалява през октомври спрямо юли. Показателят се е понижил с 4.3 пункта, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

По-сериозно се понижава доверие на населението в градовете - 4.6 пункта, а на живеещите в селата намалява с 4 точки. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията на потребителите за следващата година стават все по-негативни.

По-песимистични в сравнение с юли са и оценките и очакванията на потребителите за промени във финансовото им състояние. Нагласите в населението са за повишаване на инфлацията и ръст на безработицата.

По-голяма част от българите оценяват настоящата икономическа ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Влошава се общата оценка да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба в настоящата ситуация, сочат още данните.

Коментари: 0