Представят българския модел за ефекта от европейските фондове

В Министерски съвет оповестяват какво е въздействието на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС върху икономиката ни

168 ~ 1 мин. четене

Българският иконометричен модел за измерване на ефекта от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС върху българската икономика ще бъде представен утре от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

От Министерски съвет добавят, че ще бъдат оповестени резултатите от измерването на ефекта от инвестициите с европейски фондове у нас и тяхното въздействие върху ключови икономически показатели, сред които растеж на БВП, обем на частните инвестиции, заетост, частно потребление и др.

Кохезионната политика е най-големият източник на финансово подпомагане на равнище ЕС, предназначена да позволи на всички региони ефективно да се конкурират на вътрешния пазар, обясняват от правителствената пресслужба. Чрез Структурните фондове - Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейски социален фонд (ЕСФ) и чрез Кохезионния фонд (КФ), Европейският съюз инвестира средства в проекти във всички региони, като основната задача е да се насърчи икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на тези различия между държавите-членки и регионите. Със своя бюджет от 347 млрд. евро за периода 2007-2013 г. тя е най-големият единен източник на финансово подпомагане на равнище ЕС за инвестиции в растеж и заетост.

Подкрепи Economic.bg