Представят информационните проекти за ОСП

Срокът изтича утре

До утре, 31 октомври 2012 г. трябва да бъдат представени предложенията за различни информационни проекти, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС).

Проектите ще имат за цел да обясняват, допринасят, прилагат и развиват политиката, както и да представят европейския модел на земеделие. Целта е да се информират земеделците и други заинтересувани страни в селските райони, както и да се работи за повишаване на осведомеността по въпросите и целите на тази политика.

Поканата за представяне на предложения се публикува един път годишно като ЕК приема предложения само от юридически лица, които са регистрирани поне през последните две години в държава-членка на ЕС.

Избирането на проектите ще започне от 1 март 2013 г. и ще продължи до 28 февруари 2014 г.

 

Коментари: 0