Приходите от нощувки с ръст 9.6% през май

Общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.4%

Приходите от нощувки с ръст 9.6% през май
3650 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

През май 2014 г. приходите от нощувки се повишиха с 9.6% спрямо със същия период на 2013 г. и достигат 51.8 млн. лв. Увеличение е регистрирано както в приходите от български граждани - с 15.8%, така и от чужди граждани - с 6.2%, сочат данни на НСИ.

През май 2014 г. в страната са функционирали 2185 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 99.6 хил., а на леглата - 208.5 хиляди. Общият брой на местата за настаняване в сравнение с май 2013 г. се увеличава с 2.4%, а на леглата в тях - с 4.6%.

Броят на нощувките, регистрирани през май 2014 г. е 1212.0 хил., или с 2.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През разглеждания период хотелите с 4 и 5 звезди са реализирали 70.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.9% от нощувките на български граждани и 23.2% - на чужденци. В останалите места те са съответно 34.7% и 6.3%.

Спрямо май 2013 г. пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличават с 3.8% и достигат 459.6 хиляди. 56% от всички пренощували са българи, като по-голямата част от тях са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 202.3 хиляди, като 71.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2014 г. е 21.9%, като спрямо май 2013 г. остава приблизително на същото ниво. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 27.0%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 19.7%, и с 1 и 2 звезди - 15.7%.Подкрепи Economic.bg