Първи сме по риск от бедност в ЕС за 2011 г.

Делът на населението у нас, застрашено от бедност, е бил два пъти по-висок от средния за ЕС

164 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

България е заемала първо място в Европейския съюз (ЕС) по дял на населението в риск от бедност през 2011 г. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

Делът на населението, застрашено от бедност, през 2011 г. е бил два пъти по-висок от средния за ЕС. Средно за съюза е 24.2%, докато у нас - 49.1%. На второ място в класацията се нареждат Румъния и Латвия с по 40%, следвани от Литва - 33.4%, и Унгария и Гърция - с по 31%.

През 2011 г. делът на децата до 18 години, застрашени от бедност и социално изключване у нас е бил 52%. След страната ни се нарежда Румъния с 49%, трета е Латвия с 44%, а четвърта - Унгария с 40%. На противоположния полюс са Швеция, Дания и Финландия, където делът е най-нисък - по 16%. В Словения делът им е бил 17%, в Холандия - 18%.

Делът на застрашените от бедност лица от 18 до 64 години в България е бил 45.2% при средно ниво за ЕС от 24.3%. Следват ни Латвия - 40.9%, Румъния - 39%, Литва - 33.6% и Унгария - 30.7%.

При хората в пенсионна възраст делът е бил 61.1%. На второ място е Кипър с 40.4%, следван от Латвия - 33.2%, Литва - 32.5% и Гърция - 29.3%.

Подкрепи Economic.bg