Пътуваме по-малко в чужбина

6134 ~ 2 мин. четене

Пътуванията на българи в чужбина през февруари са 226 400, или с 10,5 на сто по-малко в сравнение с януари. Това показват данни на Националния статистически институт. В по-голяма степен намаляват пътуванията към Великобритания - с 30,9 на сто, и Испания - с 30,5 на сто. Регистрирано е увеличение на пътуванията на българи към Гърция - със 7,9 на сто.

През февруари посещенията на чужденци в България са 279 500, което е cъс 17,1 на сто по-малко отколкото през януари. Увеличение е регистрирано при посещенията с други цели - с 3,3 на сто, докато посещенията с цел почивка и екскурзия, както и служебните пътувания, намаляват - съответно с 1,9 и 1,4 на сто.

Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през февруари намаляват с 5,8 на сто в сравнение с предходния месец, като понижение е отчетено при посещенията от Гърция - с 34,4 на сто, Германия - с 26 на сто, и Франция - с 24,2 на сто. По-съществено увеличение е регистрирано при посещенията от Румъния - с 88,8 на сто.

Намаляват посещенията на граждани от групата \"Други европейски страни\" - с 27,1 на сто, като най-голямо е намалението на посещенията от граждани на Република Македония - с 43,7 на сто, и от Сърбия и Украйна - с по 27,3 на сто, посочва БТА.

През февруари 2012 г. най-голям е относителният дял на посещенията с цел почивка и екскурзия - 47,1 на сто, следвани от тези с други цели /вкл. гостуванията и транзитните преминавания/ - 3513 на сто, и със служебна цел - 17,6 на сто.

Подкрепи Economic.bg