Румънският застраховател наду приходите на Еврохолд

В края на ноември продажбите на автомобили на групата са намалели с 13%

Румънското застрахователно дружество на публичната компания Еврохолд България АД помогна най-много за ръста на премийният приход на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) - подхолдинг, който обединява застрахователния бизнес на компанията-майка. За януари-ноември 2012 г. ЕИГ отчита премиен приход от 133.5 млн. евро, което е 32% ръст на годишна база. С най-добро представяне е Евроинс Румъния, което реализира ръст от 46.1% спрямо края 11-те месеца на миналата година. Евроинс България и Евроинс Македония са повишили премийните си приходи съответно с 9.2% и 4.9%.

Само през ноември ръстът на оборота от застраховане е 4.9% на годишна база до 11.4 млн. евро.

Бизнесът с продажба на нови коли обаче продължава да страда. За януари-ноември тази година Авто Юнион - автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 12.8% спад на продажбите на леки и лекотоварни автомобили. Доставените превозни средства са намалели до 1 989 спрямо продадени 2 281 автомобила за 11-те месеца на 2011 г.

През ноември обаче се вижда светлинка в тунела. През миналия месец са доставени общо 172 коли, докато продажбите през същия месец на миналата година бяха 165.

На днешната сесия на Българска фондова борса не бяха сключени сделки с акции на Еврохолд. Последната сделка по позицията е от 13 ноември, когато 202 362 лота смениха собственика си, а цената се повиши с 4.05% до 0.90 лв. за акция.

Коментари: 0