Руските туристи у нас са се увеличили с 8.9% през юли

НСИ отчита намаление на посещенията на граждани от Нидерландия, Словакия, Чехия и Германия

84 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Броят на руските туристи у нас са се увеличил с 8.9% през юли 2013 г., сочат данни на НСИ. През разглеждания период 1708 хил. чуждестранни туристи са посетили страната ни, което е ръст с 1.5% спрямо същия период миналата година. Националната статистика отчита увеличение на туристите с цел почивка и екскурзия с 3.3%. Ръст с 2.3% се наблюдава и при служебните пътувания, докато посещенията с други цели намаляват с 2%.

Нарастват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” с 5.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна и Русия – 19.1% и 8.9%. През юли 2013 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 62.2%, като 89.2% формират посещенията на граждани от Дания, Русия, Обединено кралство, Македония и Украйна. Те са следвани от посещенията с други цели – 30.5%, като 33% от посетителите са от Италия.  Посещенията със служебна цел са 7.3% и 83.3% от тях са на граждани от Турция.

Според  данните на НСИ най-голям е делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България – 62.4%, но сравнение с юли 2012 г., броят им намалява с 1.2%. Намаляват посещенията на граждани от Нидерландия – с 9.6%, Словакия – с 8.5%, Дания – с 5.2%, Чешка република – с 3.7%, Германия – 2.8%. Отчетен е ръст при посещенията на граждани от Гърция – с 3.5%, Австрия – 1.9%, Испания – 1.7%, Италия – 1.3% и Румъния – с 1.3%.

Националната статистика отчита ръст с 10.2% на пътуванията на български граждани в чужбина. Най-голямо увеличение от 118.3% е отчетено към Франция, Италия – 88.8%, Обединено кралство – 52%, Чешка република – 44.3%, Германия – 38.6%, Русия – 36.5%  и Австрия – 30%. Същевременно намаляват пътуванията на българи към Испания – с 34.6%, Македония – с 19.7% и Румъния – с 15.4%.

Подкрепи Economic.bg