Шест са кандидатите за строежа на Лот 2 на "Струма"

Заради прозрачен плик офертата на „Джей Енд Пи – Авакс” от Гърция не бе отворена

Шест са участниците в конкурса за изпълнител на проектирането на строителството на участъка от Дупница до Благоевград от автомагистрала "Струма". Офертите бяха отворени днес в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Участниците в обществената поръчка са Гражданско дружество „ДМХ”, гр. София („Доуш Иншаат ве Тиджарет” АД, гр. Истанбул, Турция, „НПО Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия, „Хидрострой” АД, гр. Варна, България);
Консорциум „Струма – Лот 2”, гр. София („Импреза” АД, гр. Рим, Италия, „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София, България, „Пътстрой – 92” АД, гр. София, България); „Актор” АСД, гр. Атина, Гърция; Съвместно предприятие „Тодини – Салини”, гр. Рим, Италия („Тодини Конструкциони Дженерали С.п.А”, гр. Рим, Италия; „Салини С.п.А”, гр. Рим, Италия); Обединение „Струма 2012”, гр. София („ПСТ Холдинг” АД, гр. София, България, „Аксиона Инфраеструктурас” АД, гр. Мадрид, Испания, „Хохтийф Салюшънс” АГ, гр. Есен, Германия) и Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма ІІ”, гр. София („Трейс Груп Холд” АД, гр. София, България, „Обраскон Уарте Лаин” С.А, гр. Мадрид, Испания).

Техническата оферта на „Джей Енд Пи – Авакс” АД, Гърция не бе отворена, тъй като пликът с ценовата оферта на кандидата е прозрачен.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.

Коментари: 0