Скучна сесия донесе повишение за индексите

Сделки с акции на КТБ и „Агрия груп холдинг“ подкрепиха оборота

Автор: Мирослав Иванов

Поредната скучна сесия на Българската фондова борса поднесе на инвеститорите търговията  в сряда. Оборотът все пак успя да надскочи 1 млн. лв., но с основна засуга бяха сделките с две компании – Корпоративна търговска банка и „Агрия груп холдинг“.Двете позиции общо донесоха половината оборот.  През БФБ минаха 3 681 акции на банката при цена от 74.90 лв. За брой, коеот донесе минимален спад в цената. Сделка за 100 000 ценни книжа на агрокомпанмията пък предизвика повишение от 5.66% в цената.
Апатичната търговия предизвика леко повишение за повечете индекси. Единственото изключение беше широкият измерител BG40, който загуби 0.03% до 110.09 пункта. Водещият индекс Sofix напредна с малко под 1% до 297.13 пункта.

Коментари: 0