Научно изследователско звено в Нестле

Изследват влиянието на храните върху човешкото здраве

Ново научно изследователско и развойно звено за управление на клинични изпитания открива Нестле. Звеното за клинична разработка ще позволи по-ефективна оценка на въздействието на хранителните продукти и съставки върху човешката биология и здраве, както и върху вкуса и удоволствието.

Клиничните изпитания са признати от органите по храните по света като добър начин за оценка на въздействието на хранителните съставки или продукти върху потребителите.

Специално създадената за целта сграда се намира в Лозана, Швейцария, като  по този начин Нестле за пръв път обединява управлението на глобалните си програми за клинични изпитания под един покрив.

Звеното за клинични разработки разполага със „Звено по метаболизъм“ за метаболически изследвания както при здрави хора, така и при хора, засегнати от затлъстяване, диабет и остеопороза. То ще отговори на растящата нужда на компанията от вътрешни хранителни изследвания след създаването на „Института на Нестле по здравни науки“ и „Нестле здравни науки“ през 2010 г.

Звеното разполага с оборудване за упражнения, изследващи сила, скорост и издръжливост, както и специализирани скенери за измерване плътността на костите и телесния състав. Налично е и оборудване за „непряка калориметрия“, с която учените измерват енергията на хората по време на почивка и при физически упражнения. Звеното разполага и със сензорни кабини, кухня и трапезария, както и зала за клинични наблюдения за изследвания на метаболизма.

Коментари: 0