"Софийска вода": Инвестирали сме 408 млн. лв.

Компанията не е разпределяла и не разпределя дивиденти, а цялата печалба се реинвестира във водната инфраструктура на града, се казва в позиция на концесионера

264 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

От 2000 г. насам до момента "Софийска вода" АД е инвестирала във водопреносната и канализационна мрежа на столицата 408 млн. лв. Концесионерът е изградил и рехабилитирал 495 км водопровод, като са направени 45 км нова канализация. Това се казва в съобщение до медиите на "Софийска вода". Повод за разпространената позиция е искането на общински съветници от БСП в София за преразглеждане на концесионния договор и дори отнемането му.

"Софийска вода" започва да работи в България от 2000 година по силата на Концесионен договор, в който има мажоритарен и миноритарен собственик. От есента на 2010 г. 77.1% мажоритарно участие има "Веолия вода" - световен лидер в доставката на ВиК услуги в света. Столична община е с 22.9% дял, припомнят от концесионера.

"За повечето жители на столицата остава неизвестен и срамежливо премълчаван фактът, че собствеността на ВиК системата на София остава 100% публична общинска собственост. Също толкова скрит и премълчаван факт е, че "Софийска вода" не е разпределяла и не разпределя дивиденти на двамата си съакционери. Цялата печалба от дейността на дружеството се реинвестира във водната инфраструктура на града - поддръжка, рехабилитация и подмяна на амортизирани водопроводи и канализация, изграждане на нова канализация, системи за управление на водното налягане, пречистване и следене на качеството на предоставяната питейна вода и пречистване на отпадъчните води на нашите клиенти", се казва в позицията на компанията.

"Софийска вода" управлява и поддържа 4200 км водопроводна мрежа, която е по-дълга от разстоянието София-Копенхаген-София и канализация от 1600 км - приблизително равна на разстоянието до Атина и обратно.

"В началото на концесията след прословутия воден режим през 90-те години на миналия век в столицата (какъвто имаше и в повечето райони на България през 2011 и 2012), ВиК системата на София изпитва остър недостиг на финансови средства за поддръжка и инвестиции", добавят от "Софийска вода".

Концесионерът твърди, че е намалил загуби на вода в периода 2011-2012 г. с 16 милиона кубически метра или 3%, а през първите 7 месеца на 2013 г. на входа на системата са подадени с 11 млн. кубически метра по-малко водни количества. "Представеният в Столична община Бизнес план 2014-2018 г. предвижда намаляването на общите загуби до 45.25% и на неносещите приходи вода до 49.74% към края на изпълнението му. В нормална бизнес-среда това би било изключително постижение за системата на водоснабдяването в България", коментират от "Софийска вода".

От там твърдят, че България е сред страните с най-модерни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в Европа и дават пример с ПСОВ край Кубратово, където чрез ко-генерация се произвежда биогаз и "зелена" електроенергия.

 Жителите и гостите на София ползват една от най-качествените питейни води в Европа, които се отличават с пълно съответствие на всички физико-химични и микробиологични показатели, завършва становището на "Софийска вода".

Подкрепи Economic.bg