Спад в продажбите на Стара планина Холд

В края на май единствено М+С Хидравлик АД е реализирало повече приходи

Спад от 3,4% на продажбите до малко над 74 млн. лв. за първите пет месеца на 2012 г. отчита Стара планина Холд АД, става ясно от съобщение на холдинга до инвестиционната общност. Само през май продажбите са 14,8 млн. лв.

М+С Хидравлик АД е единственото значимо предприятие в портфейла, което отчита повече приходи от продажби за януари-май 2012 г. Показателят се повишава с 10,9% на годишна база до 39,6 млн. лв. Само през май продажбите на дружеството са 8,1 млн. лв.

Най-голям спад има в приходите на Елхим-Искра АД - почти 20%. Продажбите на дружеството в края на май се свиват до 12,8 млн. лв. Хидравлични елементи и системи АД е реализирало 17,4 млн. лв. приходи за петте месеца на 2012 г., което е спад 2,3% на годишна база.

За януари-май печалбата на М+С Хидравлик е 7,2 млн. лв., ХЕС е с 2 млн. лв. положителен финансов резултат, а Елхим-Искра отчита 936 хил. лв. печалба.

Анализите на холдинга сочат, че консолидираните продажби на групата в края юни ще са малко над 87 млн. лв., което е с 8,5% по-малко спрямо полугодието на миналата година. М+С отново ще отчете ръст - от 3,2% до 46,4 млн. лв. Елхим-Искра ще е с най-големия спад. Понижението ще достигне 22,1% до 14,9 млн. лв. продажби за януари-юни 2012 г.

Коментари: 0