Споразумението и плащанията по АЕЦ „Белене” са незаконни

Това показва финансов одит; споразумението за централата може да бъде прекратено едностранно от България

Споразумението за АЕЦ „Белене” от 2006 г., плащанията по проекта до момента, както и дейностите по демонтиране на част от площадката противоречат на закона. Това показва доклад за одит на Агенцията за държавна финансова инспекция, приложен към финансовия анализ на HSBC и публикуван на страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Първоначалното споразумение за централата е сключено в противоречие на Закона за обществените поръчки, тъй като той не позволява след избора на изпълнител да бъдат продължени преговорите със същия с цел определяне на  условията на бъдещ договор. По закон процедурата приключва с подписването на договор. В този смисъл България неправомерно се е договорила с „Атомстройекспорт” да започне дейности по изграждането, преди да е подписан договор.

Според одита до 31 март тази година общо по „Белене” са платени близо 450 млн. евро. Отново по същата логика според финансовата инспекция това е незаконно, защото ЗОП не позволява плащания, преди да е сключен договор.

Противоречаща на закона са и процедурата и плащанията по демонтирането на част от площадката на атомната централа и връщането на реактора „Шкода” на „Атомстройекспорт”. Причината е, че не за всички дейности са обявявани обществени поръчки.

От доклада се разбира, че в споразумението за АЕЦ „Белене” е включена клауза, според която възложителят (т.е. България) може да го прекрати едностранно с предизвестие. До момента това не беше известно, защото споразумението беше обявено за търговска тайна. 

Коментари: 0