Standard & Poor's потвърди рейтинга на България

Агенцията отчита стабилните перспективи за растеж в средносрочен план

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Американската кредитна агенция Standard & Poor's потвърди суверенния рейтинг на България. Оценката по дългосрочния дълг на страната се запазва на ниво "BBB", а краткосрочният остава "A-2" със стабилна перспектива.

"Българското правителство ще продължи да поддържа икономическата и финансова стабилност и ще укрепи публичните финанси, въпреки сравнително ниския ръст на икономическата активност", се казва в становището на S&P. Оценката на експертите е, че "рейтингът отразява благоразумната фискална политика, намаляването на бюджетния дефицит и ниското ниво на държавен дълг".

S&P отчита още и стабилните перспективи за растеж в средносрочен план, особено ако те са подкрепени от увеличаване на частните инвестиции и по-добро усвояване на европейските фондове. Предизвикателство за България остава все още сравнително ниския БВП на глава от населението.

Очакванията на кредитната агенция са за реален растеж на БВП от 1.7% през 2013 г. и 2% средно за периода 2013-2015 г., като основният двигател на този растеж ще бъде възстановяването на вътрешното и външното търсене.

"Обявеното от правителството намаляване на цените на природния газ за домакинствата и бизнеса се очаква да има благоприятен ефект върху баланса по текущата сметка и перспективата за ръст на БВП през следващата година", подчертава агенцията. Прогнозата на институцията за бюджетния дефицит за тази и следващата година е 1.3%, като все пак се отчита възможността за негативно влияние на предстоящите парламентарни избори върху фиска.

Според анализаторите на агенцията банковият сектор е добре капитализиран с капиталова адекватност от 16.7% към края на юни 2012 г., а ускореното нарастване на депозитите на бизнеса и домакинствата в страната през последните три години е спомогнало за намаляване на външната задлъжнялост на местните банки.

"Не очакваме, че отлагането на плановете на правителството за влизане в Еврозоната, ще доведе до промяна в поетия ангажимент за водене на стабилна икономическа политика", твърдят експертите от агенцията.

"При подобряване на външните за финансовата система на страната условия и ако износът и инвестициите в повишаване капацитета на икономиката доведат до по-балансиран растеж при продължаващо намаляване на необходимостта от външно финансиране, бихме могли да обмислим повишаване на кредитния рейтинг", посочва агенцията.

Коментари: 0