Топлофикация София подмени 37 км тръби

До 30 септември пуска топлата вода на всички абонати

Автор: Таня Киркова

Екипите на Топлофикация София и фирмите –подизпълнители подмениха 37 км топлопроводи , което е с 5 км повече от планираното, съобщи изпълнителният директор Стоян Цветанов.  До 30 септември ремонтите ще приключат и ще бъде възстановено топлоподаването до всички абонати. Строителството е извършвано на 44 обекта, като  36 от тях са завършени и се довършват останалите 8 .

„Рехабилитирането на топлопреносната мрежа беше наложително, за да бъдат намалени авариите през отоплителния сезон. Извиняваме се на клиентите, които стояха повече от предвидения срок без топла вода. Причината е, че ремонтните фирми откриха непредвидени проблеми във инфраструктурата и трябваше да се извършва допълнително укрепване и да се справяме с пробиви в канализацията”, обясни Цветанов. В квартал Мотописта се наложило да се изгради съвсем ново трасе на тръбите, тъй като старите се оказали под гаражите на блоковете, които са строени през 1989 г. без да се спази сервитутната по закон зона.

Освен подмяната на топлопроводи и рехабилитация на мрежата са ремонтирани основно двете най-големи топлоцентрали ТЕЦ София и ТЕЦ София Изток, както и отоплителните централи Овча купел-1 и Овча купел- 2. Ремонтирани са и три от турбогенераторите, които произвеждат електроенергия.

14 млн.лв. е инвестирала досега Топлофикация София в ремонтите, като дейностите са извършени по одобрена от Столична община инвестиционна програма за 2012 г., допълни шефът на Топлофикация.

Още 130 км.тръби ще бъдат сменени през следващите 3 години. През последните 10 години са рехабилитирани 150 км.стари тръби до 2011 г.. Цялата мрежа е над 960 км.

 

Коментари: 0