Тръгна проектът за стратегическо планиране в горския сектор

Днес се проведе информационна среща по Проект "Стратегическо планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" на Изпълнителна агенция по горите

384 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Днес се проведе първата среща за информиране на обществеността по изпълнението на Проект "Стратегическо планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие". Проектът се осъществява от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и е финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет". Общата стойност на проекта е 297.5 хил. лв.

Основната цел на проекта е да подобри стратегическото планиране в горските територии, за да се управляват по-ефективно, да се съхранят и да да се развиват устойчиво горите.

Основните заинтересовани от проекта са ИАГ, нейните регионални структури и специализирани териториални звена, МЗХ и други държавни администрации, държавните горски предприятия и техните териториални поделения, браншовите и синдикалните организации в горския сектор, неправителствените организации, научни и образователни организации, съюзи на собственици на гори и др.

Присъстващите на бяха запознати с проекта от координатор на проекта инж. Любчо Тричков, който изнесе детайли, свързани със специфичните цели, основните дейности, продължителността и стойността на проекта, очакваните резултати и др.

Основните дейности по проекта са седем:

1. Управление на проекта;
2. Изготвяне на тръжна документация;
3. Изготвяне на анализ върху Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007-2011 г. и проучване на европейския опит в горското стратегическо планиране;
4. Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013-2022 г.;
5. Изготвяне на наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии;
6. Информация и публичност;
7. Одит на проекта;

"По дейност 1 и 2 проектите са стартирани. При дейност 3 е проведена обществена поръчка за извършване на анализ. За дейност 4 техническата документация е готова и до края на деня ще бъде качена на сайта на ИАГ. В действие е и дейност 6, по която сме се събрали днес", каза Любчо Тричков.

Той обяви и сумите по различните дейности, както следва:

Дейност 1 - 28 хил. лв.
Дейност 2 - 0 лв.
Дейност 3 - 51.9 хил. лв.
Дейност 4 - 154 хил. лв.
Дейност 5 - 30 хил. лв.
Дейност 6 - 20 хил. лв.
Дейност 7 - 2 хил. лв.

"Първоначално имахме по-сериозни намерения да усвоим 360-380 хил. лв. След извършените консултации обаче решихме сумата да е малко под 300 хил. лв.", каза Тричков.

Началото на проекта беше сложено на 3 септември 2012 г., а краят се очаква да бъде на 3 март 2014 г.

Подкрепи Economic.bg