Търговията между България и Китай намалява

За периода януари-април България е изнесла в посока Китай стоки за 318.8 млн. лв. при 381.6 млн. лв. за същия периода на 2012 г.

80 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Търговският обмен между България и Китай намалява - тенденция, започнала в началото на годината. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че за първите четири месеца на годината и вносът, и износът намаляват с двуцифрен процент.

За периода януари-април България е изнесла в посока Китай стоки за 318.8 млн. лв. при 381.6 млн. лв. за същия периода на 2012 г. Вносът от азиатската държава се оценява на 462.8 млн. лв., докато през 2012 г. стойността достигна 537.4 млн. лв. В крайна сметка отрицателното външнотърговско салдо за България е в размер на 144 млн. лв.

През цялата 2012 г. търговските обеми между България и Китай нарастваха, като износът често растеше с над 100% спрямо идентичните периоди на 2011 г. В крайна сметка износът в края на миналата година беше на стойност 1.164 млрд. лв. и отчете ръст от 102.6% на годишна база. Износът е на стойност 1.483 млрд. лв., или с 11.7% повече спрямо 2011 г.

Данните на НСИ показват още, че като цяло търговският обмен между България и държавите извън Европейския съюз (ЕС) расте. Износът се увеличава с 18.3% до 5.738 млрд. лв., а вносът - с 0.9% до 6.534 млрд. лв.

През периода януари-април 2013 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 14.1 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 15.2%. Общо са внесени стоки на стойност 16 млрд. лв., или с 2.5% повече спрямо същия период на предходната година. Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари-април 2013 г. и възлиза на 1.965 млрд. лв., което е с 1.463 млрд. лв. по-малко от салдото за първите четири месеца на 2012 г.

Коментари: 0