ВАС чества 100 години

Президентът и премиерът ще присъстват на юбилея

260 ~ 1 мин. четене

Върховният административен съд (ВАС) отбелязва 100 години. На церемонията по отбелязването на юбилея ще присъстват министър-председателят Пламен Орешарски и президентът Росен Плевнелиев. Тържествената церемония ще започне в 10 ч. в сградата на ВАС, на бул. "Александър Стамболийски" в София.

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. ВАС разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет, актове на Българската народна банка, актове на областните управители, както и други актове, посочени в закон.

Произнася се още и по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела, става ясно от справка на сайта на съда.

Подкрепи Economic.bg