"Видмар" взе концесията на пристанището в Несебър

За 35 години дружеството ще инвестира в порта 2.886 млн. лева

Правителството определи „Видмар” ДЗЗД за концесионер на пристанищен терминал Несебър, съобщи правителствената пресслужба. Срокът на концесията е 35 години.

Дружеството ще трябва да вложи инвестиции в размер на 2.886 млн. лева, като 854 хиляди лева ще бъдат направени през първите десет години от концесията

От концесионера се изисква да извърши и инвестиции за 200 000 лв. в съпътстващите дейности на порта.

Предвижда се през първата година на пристанищния терминал да бъдат обслужени 11 418 пътника международно плаване. За първите десет години прогнозираният средногодишен пътникопоток, предложен от концесионера, е 13 612 пътника.

"С предоставянето на концесия на пристанищен терминал Несебър ще се осигурят необходимите финансови средства за реконструкцията и модернизацията му, ще се повиши качеството на предоставяните услуги, като едновременно с това ще се осигурят и приходи за държавата от концесионни плащания", гласи решението на МС.

Коментари: 0