"Вива Телеком България" е новият мажоритарен собственик на БТК

Новоучреданата компания взима 93,99% дял от акциите в националния телеком

Автор: Мирослав Иванов

"Вива Телеком България" ЕАД придоби 93,99% от акциите на „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК), след като бяха получени съответните одобрения от страна на ЕК и други регулаторни органи. Това съобщиха от националния телеком чрез Българската фондова борса.

Сделката става факт след одобрението на цялостната схема за преструктурирането на Групата на БТК, в резултат на което свързани с VTB Capital plc (VTB) и Корпоративна търговска банка (КТБ) лица придобиват мажоритарно дялово участие в преструктурираната група.

Сделката доведе до намаляване на общия дълг на групата от около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро посредством изплащане на дълга, преобразуване в акции и отписване на останалата част от дълга. Сделката вече беше одобрена официално и от Европейската комисия.

От днес промените в договора за заем и свързаните с него документи, одобрени от Извънредното общо събрание на акционерите на БТК на 8 октомври 2012 г., влизат в сила, включително и обезпечението, предоставено от „БТК Нет” ЕООД, дъщерно дружество на БТК, под формата на залог върху търговското си предприятие.

Справка в Търговския регистър показва, че "Вива Телеком България" е еднолична собственост на регистрираното в Люксембург дружество "ИнтерВ Инвестмънт". Сред борда на директорите личат имената на Златозар Сурлеков - член на Надзорния съвет на КТБ и Борис Статев от VTB Capital. Другите директорите са Елеонора Сърбова също от VTB Capital, фотожурналистът Светлана Бахчеванова и американският гражданин Филип Харисън Гроуз.

Коментари: 0