Водата в България е чиста

98,67% от общия брой анализи на качеството на питейната вода съответстват на нормативните изискванията

98,67% от общия брой анализи на качеството на питейната вода съответстват на нормативните изискванията. Това показват данните на Министерство на здравеопазването (МЗ), публикувани на интернет страницата на ведомството. Обобщените резултати за 2010 г. са от проведения мониторинг на питейните води и водите за къпане, както и данните за радиационното състояние на околната среда в България. Те са публикувани в редовния Годишен доклад за състоянието на околната среда в Република България.

Данните за 2011 г. са в процес на статистическа обработка и изготвяне на анализи и предстои да бъдат публикувани през втората половина на тази година.

През 2010 г. регионалните здравни инспекции в страната са извършили общо 409 567 изследвания по показателите мониторирани в питейни води. Пробите са взети от 8 395 пункта от водопроводната мрежа в населените места. От тях 316 049 анализи са извършени в рамките на държавния здравен контрол, а останалите са извършени срещу заплащане по искане на физически и юридически лица.

Резултатите от провеждания мониторинг на качеството на водите за къпане през 2010 г. сочат, че от 100% от зоните за къпане съответстват на задължителните изисквания. На по-строгите препоръчителни норми съответстват 80 зони - 76 по Черноморието и 4 вътрешни зони, което представлява 85,1% от водите за къпане. За сравнение през 2008 г. 72 зони или 77,4% са съответствали на препоръчителните норми.

По този показател през 2010 г. страната се нарежда на 6-то място сред страните членки на Европейския съюз. През 2010 г., подобно на предходните две години, не е имало зони за къпане с наложена временна или постоянна забрана. 

През 2010 г. не са регистрирани стойности на радиационния гама фон, различни от естествените. Оценката на годишната ефективна доза надфоново облъчване на населението от дейността на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД и на "ПХРАО–Нови хан”, базирана на резултатите от проведения през 2010 г. радиационен мониторинг не показва отклонение от нормалния радиационен статус. Стойностите са под границата, под която не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението.

Коментари: 0