Закриват депото ”Суходол” до края на 2013 г.

София получи още 192,6 млн.лв. за Завода за боклук

4097 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Кироква

Депото в Суходол ще бъде закрито поетапно до края на годината и в него няма да постъпва нито1 тон битови отпадъци. Столична община  ще заплати рекултивацията с 21 млн.лв. от такса „Отпадъци”. Новото депо"Садината" на София при гара Яна и Пречиствателната станция към него са в пробна експлоатация от 21 януари 2013 г. Другата седмица ще бъдат отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на Завода за столичния боклук. Днес министърът на околната среда и водите в оставка Нона Караджова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова подписаха споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 192,6 млн. лв. за изграждане на завода. Съоръжението за цялостно механично-биологично третиране на отпадъците на София е втора фаза  на интегрираната система от съоръжения, което се финансира от ОП Околна среда.  

Цялата система от съоръжения за управление на столичните отпадъци е на стойност 360 млн.лв., като 84,26% от тях се финансират безвъзмездно от ОП Околна среда. Общината дава около 15% от средствата.

До края на май ще бъде готова едната от двете компостиращи инсталации за преработка на биоразградимите отпадъци на София в Хан Богров. Следващата седмица ще бъде направена проверка на хода на изграждане на инсталацията.

100% от битовите отпадъци, които се генерират от населението и фирмите вече се  сепарират в трите сепариращи инсталации в Суходол, Филиповци и Требич на територията на столицата. Затова столична община успяла да намали наполовина отпадъците, които постъпват в депото, каза Йорданка Фандъкова. След сепариране годните фракции се подават за рециклиране на заводи за стъкло и хартия.  Негодните за рециклиране, но с енергийна стойност отпадъци под формата на произведено в завода за отпадъци РДФ гориво – на циментовите заводи, остатъкът се депонира в депото в Суходол и в новото депо, което работи пробно.  

 Предстои реорганизация на системата за разделно събиране на отпадъците в столицата.

 Общинската Наредба за управление на отпадъците ще бъде актуализирана според новите изисквания на Закона за отпадъците до края на годината.

Според зам.кмета по екологията Мария Бояджийска, задължителното изискване на закона - административните и стопански сгради, търговски обекти, болници, училища  да събират разделно отпадъците си от 1 януари 2013 г.  съществува и в действащата наредба. То обаче още не работи напълно. Предстои да се подготви и въведе разделното събиране на биоразградимите отпадъци. В момента е направен списък на над 2000 обекта, които генерират хранителни отпадъци, който се актуализира и с търговските обекти, които продават храни .     

 Предстои Столична община да преподпише договорите с организациите за разделно събиране и оползотворяване. В тях ще се включи изрично изискване организациите да подновят цветните контейнери и да ги сложат на удобни за гражданите места.   

 

Подкрепи Economic.bg