София приема Балкански бизнес форум през април

Целта на форума е да се създадат преки бизнес контакти между български компании и потенциални техни партньори от Балканския регион

160 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие (ББНСС), организира Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум. Събитието ще се проведе на 11 април 2013 г. в София.

Целта на бизнес форума е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри производствени и търговски практики.

Към момента е заявен интерес от страна на фирми от Албания, Черна гора и Сърбия към следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, ХВП и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, строителство и енергийна ефективност и др.

Международният българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум се организира в изпълнение на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е предоставено от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 2007-2013”.

Подкрепи Economic.bg