Застраховането засили спада до 1.2%

В края на ноември 2012 г. премийните приходи на сектора се свиват до 1.4 млрд. лв.

136 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Застрахователните компании в България засилиха темпа на спад на премийните приходите. От данните на Комисията за финансов надзор става ясно, че понижението на показателя за януари-ноември 2012 г. е 1.2% на годишна база, с в края на ноември 2011 г. свиването на пазара беше 0.9%. Общите брутни премийни приходи намаляват до 1.4 млрд. лв. за 11-те месеца на миналата година.

Общозастрахователните дружества отчитат спад на оборота от 2.5% на годишна база до 1.17 млрд. лв. в края на ноември 2012 г. Година по-рано понижението на приходите беше 1.3%, припомнят от регулатора. Животозастрахователните компании имат 231.15 млн. лв. брутни премии за януари-ноември 2012 г., което е с 6.2% повече спрямо съпоставимия период на 2011 г. За 11-те месеца на 2011 г. повишението на оборота беше 1.3%.

Автомобилните застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" заемат 70.6% дял в портфейла на дружествата в общото застраховане. Имуществените полици "Пожар и природни бедства" и "Други щети на имущество" са донесли 18.8% от премийните приходи в сегмента. Най-голям относителен дял в премийния приход на животозастрахователите заема застраховка "Живот и рента" - 74.5 %. Повишението на премиите по тази полица е 6.3% в края на ноември 2012 г., спрямо спад от 2.4% за съпоставимия период на 2011 г.

Подкрепи Economic.bg