Надзорът спря търговото предложение за "Арома"

Регулаторът вписа и новите акции на "Зърнени храни България"

120 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде временна забрана за публикуване на търговото предложение от Димитър Луканов и Лукан Луканов за изкупуване на на акции на "Арома козметикс" АД от останалите акционери на дружеството. Решението е взето на днешното заседание на регулатора.

Надзорът вписва и новите акции на "Зърнени храни България" АД, които бяха издадени в резултат на увеличаване на капитала на от 170 785 600 лв. до 195 660 287 лв. Стъпката се наложи след извършеното преобразуване чрез вливане на "Химимпорт груп" ЕАД в "Зърнени храни България". Емисията е 24 874 687 обикновени акции с номинал 1 лв.

На заседанието си регулаторът потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигациите на "ТЕЦ - Бобов Дол" ЕАД, с. Големо Село. Дългът е 3.5 млн. лв. "Животозастрахователен институт" АД получи лиценз за застраховка  "Заболяване".

Подкрепи Economic.bg