Агенцията по кадастър става обект със стратегическо значение

Двете системи на агенция са стъпка към изграждането на функциониращо електронно управление

Агенцията по кадастър става обект със стратегическо значение
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) става обект със стратегическо значение. Това реши правителството на днешното заседание на Министерски съвет. Целта е да се гарантира безпроблемното функциониране на информационните системи на кадастъра, които са една от стъпките към осъществяването на електронно управление. 

Една от основните задачи на Агенцията е да дигитализира кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна. За целта тя поддържа две основни системи – Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) и Кадастрално-административната информационна система (КАИС). 

Те служат за създаването на кадастрална карта и регистри и помагат за извършването на дейностите по предоставяне на услуги и данни от кадастъра. По този начин агенцията изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на е-услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

За да изпълняват своето предназначение, ИИСКИР и КАИС трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и да бъдат в съответствие с действащата нормативна уредба. Това налага надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят нейното безпрепятствено функциониране.

Чрез включването на АГКК в единния списък могат да бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване и ограничаване на рисковете и негативните последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.
Коментари: 0