Guardian: 20 фирми са отговорни за една трета от вредните емисии

Те са от сферата на нефтопреработката и изкопаемите горива

Guardian: 20 фирми са отговорни за една трета от вредните емисии

Снимка: Pixabay

Днес Guardian разкри 20-те компании за изкопаеми горива, чиято безпощадна експлоатация на световните запаси от нефт, газ и въглища може да бъде пряко свързана с повече от една трета от всички емисии на парникови газове в съвременната ера.

Нови данни на световноизвестни изследователи разкриват как тази кохорта от държавни и многонационални фирми допринасят за изменението на климатав аварийна ситуация, която заплашва бъдещето на човечеството, и подробно разкрива как те продължават да разширяват дейността си, въпреки че са наясно с пагубното въздействие на индустрията върху планетата, пише изданието.

Анализът, извършен от Ричард Хийд от Climate Accountability Institute в САЩ, оценява какво глобалните корпорации са извлекли от земята и последващите емисии, за които тези изкопаеми горива са отговорни от 1965 г. насам - моментът, за който експертите твърдят, че въздействието върху околната среда от изкопаемите горива е станало известно както сред лидерите в индустрията, така и сред политиците.

Първите 20 компании в списъка са допринесли за 35% от всички емисии на въглероден диоксид и метан в световен мащаб, общо 480 милиарда тона еквивалент на въглероден диоксид (GtCO2e) от 1965 г.

Сред тях са големи частни енергийни компании като Chevron, Exxon, BP и Shell, както и държавни компании, включително Saudi Aramco и Газпром.

Chevron оглавява списъка на осемте корпорации, собственост на инвеститори, следвана от Exxon, BP и Shell. Заедно тези четири глобални бизнеса са отговорни за над 10% от въглеродните емисии в света от 1965 г. насам, пише вестникът.

Дванадесет от първите 20 компании са държавна собственост и заедно техните добиви са отговорни за 20% от общите емисии за същия период. Водещият държавен замърсител е Saudi Aramco, която е произвела 4,38% от общата сума в световен мащаб.

Майкъл Ман, един от водещите световни учени в областта на климата, заяви, че резултатите хвърлят светлината върху ролята на компаниите за изкопаеми горива и призова политиците по време на предстоящите преговори за климата в Чили през декември да предприемат спешни мерки.

Ето и целия Топ 20, както и оценките за замърсяването от тях:Глобалният списък на замърсителите използва годишното производство на петрол, природен газ и въглища, след което изчислява каква част от въглерода и метана в произведените горива се отделят в атмосферата по цялата верига на доставките, от добива до крайната употреба.

Списъкът установява, че 90% от емисиите, дължащи се на най-големите 20 виновници за климата, са от използването на техните продукти като бензин, реактивно гориво, природен газ и въглища за отопление. Една десета идва от извличането, рафинирането и доставянето на готовите горива.

The Guardian се обърна към 20-те компании, посочени в списъка на замърсителите. Седем от тях отговориха. Някои твърдят, че те не носят пряка отговорност за начина, по който петролът, газът или въглищата, които те добиват, се използват от потребителите. Някои от тях оспорват твърденията, че въздействието върху околната среда на изкопаемите горива е било известно още в края на 50-те години на миналия век или че индустрията колективно е работила за забавяне на действията срещу замърсяването.

Всички те посочват усилията, които полагат, за да инвестират във възобновяеми или нисковъглеродни източници на енергия и казват, че компаниите за изкопаеми горива играят важна роля за справяне с климатичната криза. PetroChina заяви, че е отделна компания от своя предшественик, China National Petroleum, така че няма никакво влияние върху историческите емисии или отговорност за тях.
Коментари: 0