Агенцията за Електронно управление ще одитира 576 администрации

Предстои инвентаризация на наличната техника и софтуер

Агенцията за Електронно управление ще одитира 576 администрации

Снимка: ДАЕУ

576 администрации в България предстои да бъдат одитирани от служители на Държавна агенция „Електронно управление“. Те ще извършат инвентаризация на наличната техника и софтуер във всички държавни институции, в това число централните, областните и общинските структури. 

Дейността е част от проекта „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, който бе официално представен днес на пресконференция в столицата. Общата стойност на проекта е 2 425 140.00 лв, от които 2 061 369.00 лв. европейско и 363 771.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът е поредна стъпка към осъществяването на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. 

„Това ще доведе до по-голяма прозрачнаст чрез публичен достъп до всички проектни идеи в рамките на електронното управление, техният статус, бюджет, както и оптимизиране на разходите за ИКТ и по-добра проследимост на проектите в администрацията“, обяви Васил Василев, ръководител на проекта. 

Както Economic.bg вече писа, този проект е съпътстван от друг, който предвижда изграждането на електронна система, която след извършването на инвентаризацията ще помага на ДАЕУ да контролира по-добре разходването на средства за ИКТ. 

В предстоящия опис на наличните ресурси ще бъдат обхванати държавните администрации, с изключение на администрациите от сектор „Правосъдие“, се посочва в прессъобщение на агенцията. За целта ще бъдат инвентаризиране около 2 534 локации в 576 администрации в България, чиито ресурс впоследствие ще бъде описан в Регистъра на информационните услуги

Другите дейности по проекта предвиждат адаптиране на изготвената от Министерство на правосъдието „Методика за инвентаризация на ИКТ ресурсите в системата на правосъдието“ за нуждите на ДАЕУ и надграждане и внедряване на разработената от Министерство на правосъдието информационна система за одит на ИКТ ресурсите. 

Ще бъде изграден и Регистър на информационните ресурси, който ще бъде уеб базиран и ще съдържа годишни планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите, индикативните стойности и срокове, в които да бъдат реализирани. Ще има иразработено и онлайн ръководство за работа с Регистъра, предназначено за администраторите на профили. 

По време  на проекта ще бъдат обучени 140 служители от ДАЕУ за провеждане на инвентаризацията, работа с информационната система за одит на ресурсите на ИКИ и Регистъра на информационните ресурси.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Коментари: 0