„Алтерко“ се съгласи да продаде азиатските си дружества

Българската компания е сключила необвързващо споразумение със сингапурската Skylight Venture Capital Pte.

„Алтерко“ се съгласи да продаде азиатските си дружества

Снимка: Allterco

416 ~ 1 мин. четене
Автор: Economic.bg

Съветът на директорите на „Алтерко“ АД е одобрил отправената от сингапурската компания Skylight Venture Capital Pte. Ltd. индикативна оферта за придобиване на участието му в дъщерните дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и ALLTERCO Co., Ltd. (Thailand).

Българската компания е сключила необвързващо споразумение, с което страните определят условията на договора за покупко-продажба на придобиваните дружества и основните параметри на продажбата.

От съобщението до Българската фондова борса става ясно, че определената продажна цена на дяловете в трите азиатски дружества е 2.1 млн. евро на база cash-free/dept-free.

Skylight се ангажира да плати 50% от стойността на сделката при сключване на договор за покупко-продажба на придобиваните дружества. Останалите 25% – в срок от 18 месеца, считано от датата на договора и 25% – в срок от 36 месеца, считано от датата на договора.

Споразумението е със срок на действие 6 месеца от датата на неговото сключване. Договорът е обект на обстоен due diligence и преговори между страните. Дружеството ще оповести всякаква допълнителна информация относно развитието на преговорите и евентуалната сделка съгласно законовите изисквания, казват от компанията.

Коментари: 0