АПИ ще даде 35 млн. лв. за ремонт на 48 км. пътища

Рехабилитацията ще се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

АПИ ще даде 35 млн. лв. за ремонт на 48 км. пътища
1508 ~ 2 мин. четене
В Агенция „Пътна инфраструктура“ са отворени офертите за избор на изпълнители за рехабилитацията на 48 км. второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основно ще се ремонтират близо 9 км от път II-35 Ловеч - Троян - Кърнаре - обходния път на Ловеч, около 10 км от път III-306 Червен бряг - Чомаковци и 30 км от път IІІ-112 Дъбова махала - Монтана. Общата индикативна стойност на трите отсечки е над 35 млн. лв. без ДДС.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:

За обособена позиция 1 – Лот 16 Път II-35 Ловеч - Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч, кандидатите са:

•    ОБЕДИНЕНИЕ „ТРОЯН - КЪРНАРЕ“, в което участват: „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД;
•    „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД;
•    ДЗЗД „ЕВРО ПЪТИЩА 2016“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД и „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД;
•    „АГРОМАХ“ ЕООД;
•    Обединение „ГЕОПЪТ-1617“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД;
•    „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „ПСТ Плевен“ ЕООД;
•    „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

За обособена позиция 2 – Лот 17 Път III-306 Червен бряг - Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен, кандидатите са:

•    „ВИАГРУП“ ЕООД;
•    ДЗЗД „Пътища Запад“, в което участват: „Ратек“, „Команс 2000“ АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
•    ДЗЗД „ЕВРО ПЪТИЩА 2016“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД и „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД;
•    Обединение „ГЕОПЪТ-1617“, в което са: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД;
•    ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 17 – ЧОМАКОВЦИ“, в което са: „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД, „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД;
•    ДЗЗД „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2016“, с участници: „Автомагистрали Хемус“ АД и „ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
•    „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „ПСТ Плевен“ ЕООД;
•    „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

За обособена позиция 3 – Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала - Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана, кандидатите са:

•    „Пътища Пловдив“ АД;
•    Консорциум „СТРАБАГ“ ДЗЗД, в което са: „ЩРАБАГ“ ЕАД и „СТРАБАГ АГ - клон България“ КЧТ;
•    „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД;
•    ДЗЗД „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2016“, с участници: „Автомагистрали Хемус“ АД и „ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
•    Обединение ДЗЗД „МОНТАНА ИГЛЕСИАС – ЛОТ 18“, в което са: „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД, „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД;
•    „КАРО – ПЪТСТРОЙ“ ДЗЗД, с участници: „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД и  „ПЪТСТРОЙ – 92“ АД;
•    ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 18 – МОНТАНА“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД и „Гарант 90 – Цонев и Сие“ ООД;
•    „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
•    „Мегаинвест-холд“ ЕООД.
Подкрепи Economic.bg