Българите са песимисти за страната, но оптимисти за ЕС

Данните от последния доклад на Евробарометър сочи, че преобладаващото мнозинство оценява настоящото положение на икономиката в страната като лошо

Българите са песимисти за страната, но оптимисти за ЕС
244 ~ 2 мин. четене
Новият доклад на Евробарометър отчита, че 51% от населението на България над 15-годишна възраст споделя положителна представа за Европейският съюз. Стойността е с над 10 процентни пункта над средно измереното (39%) за всички останали страни-членки.

Така България е на първо място сред 28-те държави по дял от населението, което споделя положителна представа за членството в ЕС.Цели 14% от българските граждани имат изцяло позитивно мнение за Съюза. 

Процентите са доста високи в сравнение с средната измерена стойност, която е едва 4%. Преобладаващият оптимизъм е видим почти сред всички социално-демографски подгрупи в България, с изключение на хората над 55 години и тези с образование по-ниско от основното.

България заема трето място сред 28-те страни членки по положителни оценки за развитието на събитията в ЕС. Пред нас са единствено гражданите на Румъния с 55% и на Литва с 50%.

Разбира се, това, че оптимисти по отношение на развитието на ЕС не значи, че това важи и за процентите за страната ни. Над половината (56%) от българското население смята, че нещата в страната не се развиват в правилна посока. Изчислено, процентът на оптимистите е с около десет процентни пункта по-нисък от средноевропейските нива (26%).

52% процента от българите свързват Евро съюза с възможността за пътуване, работа и живот във всяка от другите страни-членки.Като цяло, гражданите в държави като България, Естония и Румъния не са склонни да свързват ЕС с негативните му аспекти – като наличната бюрокрация, безработица, престъпност и липса на контрол в много сфери в сравнение с жителите на другите държави.

Българските граждани посочват безработицата като основен проблем на страната ни днес. На това мнение са били и 45% от жителите на всички страни-членки.

Вторият най-често споменаван проблем е икономическата ситуация в държавата ни. Преобладаващото мнозинство оценява настоящото положение на икономиката в страната като лошо – 92%, стойност по-висока от средноевропейската с почти 30 процентни пункта.

Очакванията за краткосрочното развитие на икономическата ситуация в страната също са по-скоро песимистични – 40% очакват запазване на сегашното състояние, а 30% очакват някакво подобрение.

Според българите други належащи проблеми в страната са здравеопазването и здравноосигурителната система, имиграцията (35%), както и притока на бежанци от Сирия и Близкия изток.
Коментари: 0